שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

כל השיעורים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
3, 3 3

 
בבא בתרא פרקים ראשון ושני, ישיבת עתניאל תש"ע

 
בבא מציעא פרק שישי - השוכר את האומנין, ישיבת עתניאל חורף תשע"א

 
בבא מציעא פרק תשיעי - בל תלין, ישיבת עתניאל חורף תשע"א

 
בבא מציעא פרק שני - אלו מציאות, אוהל יונה מנחם, קיץ תשפ"ב

 
בבא מציעא פרק ראשון - שנים אוחזין, אורות שאול זמן חורף תשפ"א

 
בבא מציעא פרק ראשון - שנים אוחזין, ישיבת עתניאל זמן חורף תשע"א

 
אבלות - מועד קטן, תמיד ירושלים חורף תשע"ד

 
אבלות - מועד קטן, תמיד בית שמש חורף תשע"ד

 
אבלות - מועד קטן, עתניאל זמן קיץ תשע"ג

 
ביצה פרק שלישי - אין צדין, תמיד בית שמש קיץ תשע"ה

 
ביצה פרק שני, תמיד בית שמש אלול תשע"ד-חורף תשע"ה

 
ביצה פרק שני - עירובי תבשילין, תמיד ירושלים אלול תשע"ג

 
במדבר

 
הלכות תפילה, בית כנסת אוהל יונה מנחם, קיץ תשע"ה

 
הלכות קריאת שמע, בית כנסת אוהל יונה מנחם קיץ תשע"ה

 
התשובה בהגות הגרי"ד, תמיד ירושלים אלול תשע"א

 
התשובה בהגות הגרי"ד, תמיד אלול תש"ע

 
התשובה בהגות הגרי"ד, בית כנסת אוהל יונה מנחם, אלול תשע"ה

 
גרות- יבמות - פרק רביעי, תמיד תשס"ז

 
בראשית, תמיד

 
ברכה על אכילה בהגות היהודית , תמיד תשע"א

 
ברכות - פרק שישי, שיעורים באנגלית

 
ברכות פרק שביעי, תמיד תשע"א

 
ברכות פרק שישי - כיצד מברכין, ישיבת עתניאל זמן קיץ תש"ע

 
ברכות פרק רביעי, אוהל יונה מנחם קיץ תשע"ו

 
ברכות פרקים א-ה - קריאת שמע ותפילה, אורות שאול זמן קיץ תשפ"א

 
יומא פרק שמיני, תמיד ירושלים אלול תשע"א

 
יומא פרק שמיני - וידוי, תמיד ירושלים אלול תשע"ב

 
יבמות פרק י"ב - מצות חליצה, בית כנסת אוהל יונה מנחם קיץ תשע"ז

 
יבמות פרק שישי, בית כנסת אוהל יונה מנחם, חורף תשע"ו

 
יחזקאל, תמיד

 
כלכלה בספרות האגדה, תמיד תשס"ט

 
ירמיהו, תמיד

 
Hacked, https://t.me/hedrewn

 
מה דודך מדוד, תמיד תשס"ט

 
מבוא לאגדה, תש"ע

 
מבוא לספרות גאונים וראשונים, ישיבת עתניאל תשע"א

 
מבוא לתורה שבעל פה, ישיבת עתניאל תש"ע

 
מגילת אסתר, תמיד

 
מן הסערה, תמיד תש"ע

 
מלאכי, תמיד

 
מזוזה - מנחות פרק שלישי, אוהל יונה מנחם קיץ תשע"ח

 
סוטה - פרק שביעי, תמיד תשס"ט

 
ספר יונה

 
סנהדרין פרק רביעי, ישיבת עתניאל אלול תשע"ב - חורף תשע"ג

 
עבודה זרה פרק שני , אוהל יונה מנחם תשפ"א

 
עבודה זרה פרק ראשון, אוהל יונה מנחם תשע"ט

 
צדקה, ישיבת הקיבוץ הדתי

 
עיון בתורה על רקע קריאה במקורות מהמזרח הקדום, תמיד תש"ע

 
ציצית - מנחות פרק רביעי, ישיבת עתניאל קיץ תשס"ט

 
ציצית - מנחות פרק רביעי, בית כנסת אוהל יונה מנחם, חורף תשע"ח

 
על אהבת התורה וגאולת נפש הדור, תמיד תשס"ט

 
פרשת שבוע, תמיד בית שמש תשע"ב

 
פרשת שבוע, תמיד ירושלים תשע"ב

 
פרשנות, תמיד

 
פרק כל הבשר - בשר בחלב, ישיבת עתניאל זמן קיץ תשע"א

 
תהלים, תמיד

 
שבת פרק שביעי - כלל גדול, ישיבת אורות שאול זמן חורף תשפ"ב

 
שבת פרק ששה עשר - סעודות שבת, תמיד ירושלים תשע"ב

 
שבת פרק שני - במה מדליקין, תמיד בית שמש תשע"ב

 
שבת פרק שני - במה מדליקין, תמיד ירושלים תשע"ב

 
שבת פרק ראשון, אורות שאול זמן חורף תשפ"ב

 
תורת הכלכלה בהגות הגרי"ד, תמיד תשס"ט

 
שיעורים ביארצייט של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 
שיעורים מתוך מסכת יומא - פרישת כהן גדול וקטורת, ישיבת עתניאל זמן אלול תש"ע

 
שיר השירים, תמיד

 
שמואל, תמיד

 
שמות, תמיד

 
שמיטה, תמיד

 
תפילין - מנחות פרק שלישי, בית מדרש תמיד תש"ע

 
תפילין - מנחות פרק שלישי, ישיבת עתניאל, קיץ תשס"ט

 
תרגומי המקרא, תמיד

 
נושאים שונים

 
ראש השנה פרק שלישי, אורות שאול זמן אלול תשפ"א

 
ראש השנה פרק רביעי, עתניאל זמן אלול תשס"ט

 
רמב"ם הלכות תעניות , ניסן תש"ף, ימי הקורונה

 
קודש וחול , תמיד אלול תשע"א

 
קידוש והבדלה - ערבי פסחים, תמיד ירושלים תשע"ג

 
נושאים שונים

 
 
Powered by PBCS Technology