אודות
 
בית המדרש
 
בית מדרש "תמיד" פועל מתוך הכרה כי לימוד תורה קבוע, מעמיק, רחב ומשמעותי שייך לא רק לתקופת הבחרות בישיבה, באולפנא ובמדרשה, אלא יכול וצריך להמשך גם בשאר מעגלי החיים, במסגרת חיי הקהילה.
 
ראשיתו של בית מדרש "תמיד" בשיעור גמרא שבועי בסלון ביתם של הרב מאיר ומיכל ליכטנשטיין בשכונת "נופי אביב" בבית שמש בשנת תשנ"ח. בני החבורה שנתגבשה, ממשיכים מאז ללמוד יחד (למעט הפסקות קצרות). עם הזמן התחזקה ההכרה כי היענות לעולם הרוחני העשיר של חברי הקבוצה מחייב להרחיב את מעגל הפעילות מעבר למסגרת של שיעור גמרא שבועי בודד. בתשרי תשס"ה נוסד בית מדרש "תמיד". בית המדרש מקיים פעילות תורנית מגוונת בימות החול, ופועל למען יצירת מסגרות לימוד של גמרא, תנ"ך ומחשבת ישראל עבור חברי הקהילות השונות בעיר על בסיס עולם רוחני ולימודי משותף. כל שיעורי בית המדרש פתוחים לכל מבקש ד', לגברים ולנשים (הישיבה נפרדת).
בית המדרש פעל בתחילת דרכו בבית כנסת "נצח מנשה" ולאחריו בבית כנסת פייגנסון (נופי אביב), ולאחר שהרב מאיר התמנה לרב קהילת "אוהל יונה מנחם", השיעורים מתקיימים בו.
 
נשמח לראותכם נוטלים חלק בפעילות שלנו!
  
הרב מאיר ליכטנשטיין
הרב מאיר ליכטנשטיין מייסד וראש בית מדרש "תמיד", הינו בוגר ישיבת הר עציון ומוסמך לרבנות על ידי הרבנות הראשית לישראל. הרב מאיר מכהן כיום כרב קהילת "אוהל יונה מנחם", מרצה בחוג לתושבע"פ במכללת הרצוג ומלמד במדרשה בבר אילן. בעבר שימש כר"מ בישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים, ב"בית ועד לתורה" בהר חברון – ישיבת עתניאל, במכון התלמודי הגבוה  במת"ן, ובבית מדרש "חברותא" באוניברסיטה העברית בירושלים. הרב מאיר הינו בעל תואר ד"ר מהמחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן. נושא הדיסרטציה שלו - "לתולדות הברכות לפני האכילה בספרות חז"ל".
הרב מאיר נודע בדרך הרצאתו הבהירה המשלבת עיון למדני אנליטי מדוקדק על פי שיטת בריסק, אותה למד מאבותיו-רבותיו, אביו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל וסבו רבם של ישראל הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל, יחד עם עיון טקסטואלי מדוקדק ובהיר תוך שימוש בשיטות פילולוגיות ושימוש במרחבי הידע והגישות העומדות לרשותנו כיום. הרב מאיר מדגיש מאד בשיעוריו את המצבים האנושיים המשתקפים בסוגיות, וחותר למפגש של הלומד וחויותיו עם התורה. השילוב של אלו, מביא לידי הבנה מעמיקה ובהירה של הסוגיה, תוך חתירה למשמעות קיומית ורוחנית של הלימוד.
הרב מאיר נשוי למיכל, והם מתגוררים בבית שמש עם ילדיהם.
 
  
מפעילות בית המדרש
1.       ערבי לימוד מיוחדים. רשימת חלקית של רבנים אורחים: מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל, הרב דוד ספקטור זצ"ל, ויבל"א הרב יעקב מדן, הרב שלמה ברין, הרב י"צ רימון, הרב דני טרופר, הרב יונה גודמן, הרב דניאל מן, הרב אליעזר שנקולבסקי, ועוד.
2.       רשימה חלקית של מרצים שלימדו בבית מדרש לתנ"ך: הרב חנן פורת זצ"ל, ויבל"א הרב אלחנן סמט, הרב יואל בן נון, הרב יובל שרלו, ועוד.
3.       שותפות עם ישיבה תיכונית "שעלי תורה" בהפעלת בית מדרש קיץ לנוער בקיץ תשס"ו.
 
רשימת מסכתות שנלמדו בבית המדרש:
1.       תשס"ה – פרק שישי במסכת ברכות.
2.       תשס"ו – פרק ראשון בקידושין.
3.       תשס"ז – גיור ונטילת ידייים.
4.       תשס"ח – פרק שישי במסכת שבועות.
5.       תשס"ט - פרק שביעי במסכת סוטה.
6.       תש"ע - סוגיות תפילין בפרק שלישי במסכת מנחות.
7.       תשע"א - פרק שביעי במסכת ברכות.
8.       תשע"ב - שבת פרק שני וששה עשר.
9.       תשע"ג - קידוש והבדלה - פרק ערבי פסחים.
10.     תשע"ד - אבלות - מועד קטן פרק שלישי
11.     תשע"ה - ביצה פרק שני ושלישי
12.     תשע"ו - יבמות פרק שישי - סוגיות בענייני משפחה; ברכות פרק רביעי
13.     תשע"ז - יבמות פרק שנים עשר - מצות חליצה
14.     תשע"ח - מנחות פרק רביעי - ציצית
 
שותפים לדרך
תודתנו נתונה לשותפים לדרך:
1.       מדרשת בית שמש
2.       קהילת "אוהל יונה מנחם"
3.       הרב ד"ר יהושע ברמן שהעביר שיעור תנ"ך בשנים תשס"ה-תשס"ו.
4.       בית כנסת "פייגנסון" ובית כנסת "נצח מנשה" שאירחו את בית המדרש בשנים תשס"ה-תשע"ד.
 
תודה למקימי אתר האינטרנט

1.      ריצ' לויטס וחברת PBCS Technonlogy

2.     אסתר מרכוס

3.     שמעון וולף

4.     ברכה שטראוס

 
לע"נ
הרה"ח ר' פנחס פיוטרקובסקי ז"ל ולאשתו מרת יטה ז"ל ב"ר אברהם ז"ל הי"ד
מרת צפורה ז"ל ב"ר אברהם ז"ל הי"ד
מרת בלימה באשה ז"ל ב"ר צבי ז"ל
ד"ר יחיאל ובלומה ליכטנשטיין ע"ה
הרב יוסף דוב הלוי וטוניה סולובייצ'יק זצ"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל
 
Powered by PBCS Technology