שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

שבת פרק שביעי - כלל גדול
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, ישיבת אורות שאול זמן חורף תשפ"ב

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה לפרק כלל גדול - סוגיית הפתיחה שבת סז:-סח.
 

הקשיבו   שימרו 

2רקע לחילוק חטאות - משנה כריתות פרק ג' שבת סח
 

הקשיבו   שימרו 

3השוכח עיקר שבת - תינוק שנשבה שבת סח:
 

הקשיבו   שימרו 

4חילוק שבתות שבת סט:-ע.
 

הקשיבו   שימרו 

5חילוק מלאכות שבת ע
 

הקשיבו   שימרו 

6מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת - אבות ותולדות שבת עב-עג
 

הקשיבו   שימרו 

7זורע - תבנית ללימוד מאכות שבת - איך מייחסים תולדה לאב מלאכה שבת עג:
 

הקשיבו   שימרו 

8חיוב שתים על פעולה אחת שבת עג:
 

הקשיבו   שימרו 

9גידולי קרקע במלאכות סידורא דפת שבת עג:
 

הקשיבו   שימרו 

10חורש שבת עג:
 

הקשיבו   שימרו 

11קוצר שבת עג:
 

הקשיבו   שימרו 

12בורר # 1 - פרשנות הברייתא של בורר בסוגית שבת עד א שבת עד.
 

הקשיבו   שימרו 

13בורר # 2 - הברייתא במקורות א"י - יסוד איסור מלאכת בורר - מיון או תיקון ה'אוכל' שבת עד.
 

הקשיבו   שימרו 

14טוחן שבת עד ב
 

הקשיבו   שימרו 

15האופה - הגדרת האב - אופה ומבשל; לימוד מלאכות שבת ממשכן; התולדה - חימום מתכת שבת עד ב
 

הקשיבו   שימרו 

16בישול - הגדרות יסוד שבת עד ב
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology