שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

עבודה זרה פרק ראשון
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, אוהל יונה מנחם תשע"ט

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1מבוא למסכת עבודה זרה - שיעור פתיחה עבודה זרה ב
 

הקשיבו   שימרו 

2האגדה בתחילת מסכת עבודה זרה - פתיחה למסכת עבודה זרה ב-ג
 

הקשיבו   שימרו 

3האגדה בעבודה זרה ג, ב עבודה זרה ג:-ד.
 

הקשיבו   שימרו 

4האגדה בעבודה זרה ג, ב - ד, א - ההשוואה לדגי הים, הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים ויראת שמים עבודה זרה ג:-ד.
 

הקשיבו   שימרו 

5האגדה בעבודה זרה ד, א - הויכוח היהודי נוצרי - האם אמוראים ידעו תנ"ך ותיאולוגיה עבודה זרה ד, א
 

הקשיבו   שימרו 

6האגדה בעבודה זרה ד, ב - רגע - הקב"ה כועס כל יום רגע, בלעם הרשע - עין טובה מול עין רעה עבודה זרה ד, ב
 

הקשיבו   שימרו 

7האגדה בעבודה זרה ה, א - חטא העגל ודוד הקים עולה של תשובה עבודה זרה ה, א
 

הקשיבו   שימרו 

8סוף סוגית האגדה בפתיחת מסכת עבודה זרה - כפיות טובה, לעמוד על דעת רבך, למה נקבעו ג' ימים לפני אידיהם עבודה זרה ה, א-ב
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology