שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

השיעורים של הרב יצחק לוי

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

הבוחר בירושלים - דוד או הקב"ה?  

הקשיבו   שימרו 

הלכות תפילה פ"ו ה"ד  

הקשיבו   שימרו 

בעקבות סוגית הקובר מתו - עוד על טיבו של שלושים כתקופה מועד קטן יט, א - כ, א
 

הקשיבו   שימרו 

סיום לימוד מאי ק"ו - היסוד לשבועה של רבי חייא קמייתא בבא מציעא ג עמודב-ד אמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology