שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

השיעורים של הרב מאיר ליכטנשטיין

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

הגדה של פסח-מבנה ומשמעות  

הקשיבו   שימרו 

הדרכה לעורכי סדרים דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

הכנות לשמיטה תשס"ח - אידיאולוגיה ומדיניות במערכת הכשרות בארץ (English)  

הקשיבו   שימרו 

בן כרך שהלך לעיר  

הקשיבו   שימרו 

הסבה דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

הספד על הרב יהודה עמיטל זצ"ל בבית מדרש אשכולות בלוד  

הקשיבו   שימרו 

הספד של הרב מאיר בישיבת ירוחם - על השפעתו של הרא"ל על ישיבות ההסדר ועל למדנותו של הרא"ל-הקלטת שמע  

הקשיבו   שימרו 

הספד של הרב מאיר על אביו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל במעמד ההלוויה   וידיאו

הספדים על הרא"ל בישיבת ירוחם - הרב בלוומנצוייג, הרב מאיר, הרב עיטם, הרב מיטלמן-וידאו   וידיאו

ורבים מעמי הארץ מתיהדים   וידיאו

ארבע כוסות  

הקשיבו   שימרו 

דרך הלימוד של הרב אהרן ליכטנשטין זצ"ל - יום עיון הר עציון חנוכה תשע"ו  

הקשיבו   שימרו 

ארץ ישראל במשנת הרמב"ם - ארץ ישראל כמקום המושב של העם היהודי (English)  

הקשיבו   שימרו 

דרשת תשובה בירושלים תשע"ב - יום הכיפורים ועבירות בין אדם לחבירו - יום שימת אהבה ורעות דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

דרשת תשובה תשע"ד - איסור נעילת הסנדל - תיקון של רגלים ממהרות לרוץ דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

דרשת תשובה תשע"ב - יום הכיפורים ועבירות בין אדם לחבירו - יום שימת אהבה ורעות  

הקשיבו   שימרו 

חג השבועות (English)  

הקשיבו   שימרו 

יסודות היהדות המשתקפים בסדר הגיור (English)  

הקשיבו   שימרו 

יסודות מלאכות שבת (English) דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

יסודות מצות סיפור יציאת מצרים (English)  

הקשיבו   שימרו 

יסודות מצות צדקה דף מקורות  

יסודות מצות צדקה - לימוד רמב"ם מתנות עניים פרק ז  

הקשיבו   שימרו 

יציאת מצרים כמהפיכה חברתית  

הקשיבו   שימרו 

כפרת עיצומו של יום הכיפורים משנה יומא סוף פרק ח
 

הקשיבו   שימרו 

מה נשתנה  

הקשיבו   שימרו 

מה נשתנה (English)  

הקשיבו   שימרו 

מבוא למסכת חנוכה (English) דף מקורות  

הקשיבו   שימרו  וידיאו

מבוא למשנה ערבי פסחים - ליל הסדר במשנה  

הקשיבו   שימרו 

מדוע יש שני פורים - פורים דפרזים ופורים דמוקפים?  

הקשיבו   שימרו 

מאי (My) חנוכה (English) דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

מאי (My) חנוכה  

הקשיבו   שימרו 

מגילת אסתר - השגחה, גורל ומסירות נפש (English)  

הקשיבו   שימרו 

מגילת רות (English)  

הקשיבו   שימרו 

מכות מצרים, תפיסת עולם מצרית כרקע לשעבוד, יציאת מצרים כקריאה לשחרור מתפיסת עולם מצרית, העיר בתורה (English)  

הקשיבו   שימרו 

למה ט"ו בשבט חל באמצע החורף כשהעצים עירומים?  

הקשיבו   שימרו 

למהות משמעות עינויי יום הכיפורים (English)  

הקשיבו   שימרו 

מלכויות זכרונות ושופרות  

הקשיבו   שימרו 

ממטבע לטבעת - במה קידשו במשך הדורות קידושין ח ע"א
 

מסורה או מסירה? מסירת תושבע"פ בהגות הרמב"ם ור"ת (English)  

הקשיבו   שימרו 

מצות מכונה - מדוע העדיף הגר"יד מצות מכונה למצת מצווה?  

הקשיבו   שימרו 

מעמד הספדים על מו"ר הרא"ל זצ"ל בבית שמש בט"ו באייר תשע"ה  

הקשיבו   שימרו 

משוח מלחמה (English) דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

לקחים עכשוויים מפרשת הקרבנות בבמדבר כח-כט (English)  

הקשיבו   שימרו 

סיפור והגדה - היחס בין הגדה לילדים ובין סיפור למבוגרים, הצעה כיצד להאריך בסיפור יציאת מצרים  

הקשיבו   שימרו 

סמיכת גאולה לגאולה - בין פורים לפסח, אתגר הזהות היהודית בגולה  

הקשיבו   שימרו 

סעודת פורים דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

פורים כחג מכונן של חגים מדרבנן  

הקשיבו   שימרו 

ציצית (English)  

הקשיבו   שימרו 

פירסומי ניסא בפורים - קריאת המגילה לעומת קריאת התורה  

הקשיבו   שימרו 

ערב פסח שחל בשבת (בסוף השיעור - דברים של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין)  

הקשיבו   שימרו 

תפילין (English)  

הקשיבו   שימרו 

נטילת לולב בשבת  

הקשיבו   שימרו 

ראש השנה שחל בשבת (English)  

הקשיבו   שימרו 

קטניות בפסח - טעם האיסור וגדריו  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology